Pethau i'w gweld a gwneud yn Nyffryn Dulas

Aros am ddiwrnod, aros am wythnos! O gerdded a beicio i'r rheilffyrdd hanesyddol, anturiaethau o dan ddaear, crefftau a chynhyrchu llechi cyfoes, mae llawer i'w gweld a gwneud yn, ac o gwmpas, Corris, Aberllefenni, Corris Uchaf a Phantperthog. Defnyddiwch y wefan hon i ddarganfod rhai o'r atyniadau yr ardal.
English

Corris a'i Hanes


Mae'r setliad a elwir bellach yn Corris oedd ar un adeg yn adnabyddus fel Abercorris (wedi'i sillafu'n Abercorys ar rai mapiau cynnar), pan oedd yr hen ffordd dyrpeg o Ddolgellau i Fachynlleth yn rhedeg drwy'r pentref. Mae'r priffordd yr A487 wedi'i adeiladau gan berchnogion y chwarel yn yr 1840au ac yn awr mae'n ffyrdd osgoi'r pentref.

Roedd y ffordd Rufeinig hynafol rhwng gogledd a de Cymru Rufeinig, Sarn Helen, yn ôl pob tebyg yn rhedeg drwy Corris.

Ar y glogwyn uwchben y pentref, a elwir Braich Goch, saif cofeb i Alfred Hughes, o Fronwen, ger Garneddwen, a sefydlodd ysbyty yn Ne Affrica yn ystod Rhyfel y Boer.

Mae'r cynhyrchiad llechi yn dyddio o'r 14ed ganrif, allforio nwyddau ar draws y byd trwy gyfrwng y rheilffordd Corris a chysylltiadau drwy'r Afon Dyfi i lawr at yr arfordir. Roedd chwarel lechi Aberllefenni, nes iddo gau yn 2003, y chwarel lechi i weithio'n barhaol hiraf yn y byd.

Ar gyrion Pantperthog, mae Canolfan y Dechnoleg Amgen, a sefydlwyd yn y 1970au, wedi bod yn denu ymwelwyr sydd â diddordeb mewn dod o hyd ffordd fwy cynaliadwy o fywyd dros mwy na deugain mlynedd.

Yn 2009, daeth Ddyffryn Dyfi, gan gynnwys Corris, yn Warchfodfa Biosffer UNESCO, cydnabyddiaeth ryngwladol o bwysigrwydd ei hanes, ecoleg a diwylliant, ac ymrwymiad ei thrigolion'i ddatblygu cynaliadwy.

Corris (c) Click Corris

Corris

Entering King Arthur's Labrynth (c) Click Corris

Entering King Arthur's Labrynth


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration